ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΜΕ

 

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας

και Πρυτάνεων

ΑΕΙ από την Ελλάδα και την Κύπρο

το 5Ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΜΕ»

 

.Από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα συμμετάσχουν οι Αντιπρυτάνεις

κ.κ. Μ. Πασχόπουλος και Στ. Νικολόπουλος καθώς και πολλά μέλη ΔΕΠ.

Read more